VDL Webdevelopment 

Yet Another Markup Language

Yaml-bestanden.

Je ziet ze steeds vaker en ook in October-CMS worden ze op verschillende plaatsen gebruikt. Yaml-bestanden worden o.a. gebruikt om configuraties te maken. Zo is in ieder model een tweetal yaml.bestanden te vinden: columns.yaml en fields.yaml.

columns.yaml

In columns.yaml bepaal je welke kolommen getoond moeten worden in je backend overzichten. Bijvoorbeeld als je een model gemaakt het met producten, dan kun je met het columns.yaml bestand bepalen welke kolommen in het overzicht van Producten te zien zullen zijn. Je bepaald ermee wat de tekst van de kolomkop moet worden, of de kolom zoekbaar moet zijn, of je hem kunt sorteren, enzovoort.

Er is een groot aantal kolomtypen dat gebruikt kan worden:Text, Number, Switch, Date & Time, Date, Time, Time since, Time tense, Select, Relation en Partial. Hierdoor kun je verschillende soorten data veilig en goed opgemaakt in je kolommen plaatsen.

Het mooie is dat je ook gegevens kunt combineren in een kolom en dat kun je aangeven in het yaml.bestand. Zo is het handig om bijvoorbeeld voornaam en achternaam gescheiden in de database op te nemen. Maar in het overzict met werknemers ziet het er niet uit. Je kunt dan met onderstaande code voor,- en achternaam aan elkaar koppelen:

werknemer_naam:
    label: Naam
        select: concat(voornaam, ' ', achternaam)


fields.yaml

In het fields.yaml bestand worden gegevens van de formuliervelden vastgelegd (op dezelfde manier als in het columns.yaml bestand). Het type elemement, bijvoorbeeld, text, textarea, richeditor, checkboxlist etc. maar ook de span (full, auto, left, right) en het label van het element.

Posted in October CMS on Oct 10, 2016