VDL Webdevelopment 

Rechten afregelen in October-CMS

Rechten afregelen in October-CMS

In een content management systeem werken niet zelden meerdere mensen. Vooral bij grotere websites zal dat nodig zijn. Als die mensen allemaal dezelfde rechten hebben kunnen ongewilde wijzigingen plaatsvinden. Daarom is ieder goed CMS uitgerust met een systeem waar rechten kunnen worden ingesteld. Meestal voor groepen gebruikers, maar soms ook individueel. Je raad het al: binnen October-CMS kunen rechten ook voor een beheerder individueel worden ingesteld.

En dat is verdomd handig. Want soms wil je wel dat iemand content of partials kan aanpassen maar wil je hem niet de macht geven om zelf pagina's aan te maken. Of iemand mag wel blog's toevoegen, maar geen categorieen beheren.

In de backend van October-CMS kun je bij Instellingen kiezen voor Beheerders. Hier kun je gebruikersgroepen aanmaken. Voor zo'n groep leg je vast welke rechten voor hem of haar van toespassing zijn. Iedere plugin en ieder model heeft een rechtenmodel in zich. Deze wordt door het systeem herkend en bij het instellingenscherm ingeladen: het kan gekoppeld worden aan een groep gebruikers. Je hoeft dan niet voor iedere gebruiker alles opnieuw in te stellen.

Je kunt ook op de gebruiker specifiek rechten instellen. Op de foto kun je zien hoe overzichtelijk dat in elkaar zit.

Backendform2front

Wij hebben een project uitgevoerd waarbij helemaal geen beheerder in de backend mogen en waar de beheerders (van cursussen in dit geval) aan de frontend moesten kunnen werken. Daarvoor is een aparte plugin ontwikkeld: backendform2front. Deze plugin maakt het mogelijk om backendformulieren ook aan de frontend te kunnen gebruiken. Om dit te implementeren is wel technische kennis nodig maar het bestaat dus al wel. Als je dat nodig hebt moet je even contact opnemen.

Posted in October CMS on Oct 24, 2016