VDL Webdevelopment 

Items op volgorde slepen

Als je gebruiksvriendlijke websites wilt bouwen is een van de gewenste mogelijkheden die om items op volgorde te zetten. De opdrachtgever wil bijvoorbeeld projecten in een pagina, maar een bepaald project moet bovenaan. Standaard is dat niet geregeld in OctoberCMS, dat moet je zelf even programmeren. Maar OctoberCMS draait op Laravel en dus kon het niet moeilijk zijn. Ik heb de werkzaamheden even op een rijtje gezet.

In de tabel

Om te beginnen heb je in de databasetabel van je onderwerpen een kolom nodig waarin de waarden voor de volgorde komen te staan. Deze kolom moet de naam 'sort_order' hebben en heeft als type 'Integer'. Je kunt deze aanmaken via de Builder plugin. (Vul deze kolom even met positieve waarden. Ik ontdekte dat het script niet wil updaten als er '0' waarden in staan.)

In het Model voeg toe: use October\Rain\Database\Traits\Sortable as SortableTrait;

In de class use SortableTrait;

In bestand _list_toolbar.htm Voeg toe:

<a href="<?= Backend::url('PAD-NAAR-BESTAND/reorder') ?>" class="btn btn-default oc-icon-list-ol">
            Volgorde aanpassen
</a>

In het bestand config_reorder.yaml

Voeg toe: nameFrom: titel (de kolomnaam van de entry waarmee je wilt ordenen)

Op de afbeelding: op twee plaatsen in het model moeten aanpassingen worden gedaan.

Posted in October CMS on Mar 14, 2017